Chcem darovať 2 % z dane ako právnická osoba

Ako má postupovať právnická osoba pri poukazovaní 1 % (2 %) zo zaplatenej dane z príjmov za rok 2019

Právnická osoba si vyberie prijímateľa, alebo prijímateľov zo Zoznamu prijímateľov na rok 2020. Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

Je potrebné vypočítať si 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môže právnická osoba poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môže aj menej ako 1% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, ak chcete podporiť naše OZ:
Názov:                 Roztavené putá
Právna forma:    Občianske združenie  
IČO:                      52115429
Ulica:                    Rontgenova 1184/20
Mesto:                  Bratislava – Petržalka
PSČ:                     851 01       

Riadne vyplnené daňové priznanie je potrebné v zákonom stanovenej lehote (za rok 2019 do 31.3.2020) doručiť príslušnému daňovému úradu, zvyčajne podľa sídla právnickej osoby a zároveň je potrebné v tej istej lehote zaplatiť daň z príjmov.