Chcem darovať 2 % z dane ako právnická osoba

 

 

Od roku 2018 právnická osoba komunikuje s Daňovým úradom elektronicky. Poukázať 2% z dane teda dokážete len priamo v elektronickom systéme.

Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.

Vypočítajte si 1% (2%) z dane z príjmov – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať.

a) ak ste ako právnická osoba až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.03. nasledujúceho roku NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), môžete poukázať iba 1% z dane – vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete iba 1% z dane.

b)  ak ste ako právnická osoba až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.03. nasledujúceho roku DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môžete poukázať 2% z dane – vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete 2% z dane.

V sekcii pre asignáciu 2% v daňovom priznaní pre právnické osoby uvediete naše údaje: 

IČO/SID: 52115429  
Právna forma: občianske združenie  
Obchodné meno/názov: ROZTAVENÉ PUTÁ
Ulica: Röntgenova 
Číslo: 1184/20
PSČ:  851 01  
Obec: Bratislava – Petržalka

Rovnako v tejto sekcii zaškrtnete políčko súhlas s poskytnutím Vašich údajov (názov spoločnosti, právna forma a sídlo) nášmu združeniu.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol Vami poukázané  finančné prostriedky v prospech vybraných prijím

Dve percentá z dane na Pravda.sk