Priateľstvo

Stačí len raz stretnúť
človeka.
Dušu ti slnko razom
vznieti.
Očami aj mysľou
preteká
blízkosť,
pri ktorej dobre je ti.
Čo nešlo, ide samo,
hviezdy zažiarili
z neba.
Je jasné, že ti kámo,
podám ruku keď je
treba.
Kiež sa ti dobre darí.
Darom je aj radosť,
šťastie.
Nie vždy treba hmotné
dary,
stačí keď ti v srdci rastie,
„človečina.“

Zdenka Wenzlová Švábeková