Kto sme

Ak môžeme robiť dobro a nerobíme ho, páchame zlo. (Staré tibetské príslovie)

Občianske združenie Roztavené putá je dobrovoľným, mimovládnym, apolitickým, neziskovým občianskym združením v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v jeho platnom znení.

Sme tri baby, ktoré už niečo v živote dokázali. Pokojne by sme mohli sedieť doma pred televízorom s kávou v ruke a relaxovať. My nie. Rozhodli sme sa pomáhať iným. Nezištne. Pri výbere názvu nášho občianskeho združenia sme sa inšpirovali názvom básnickej zbierky, ktorú napísala jedna z nás, poetka a spisovateľka, Zdenka Wenzlová Švábeková.

“Ako jednotlivec som vyčerpala takmer všetky dostupné možnosti a  prostriedky pomoci iným. S mojimi  priateľmi zdieľam spoločné názory a ciele, uznávame a uplatňujeme hodnoty spolupatričnosti, vzájomnej pomoci, dobrovoľníctva, svojpomoci a otvorenosti. Občianske združenie má právnu subjektivitu, čo nám umožní v širšej miere rozvíjať charitatívnu a humanitárna činnosť, poskytovať finančnú pomoc rodinám s telesne a inak postihnutými deťmi prostredníctvom 2 % z daní, sponzorských príspevkov, dotácii, či grantov,” hovorí Zdenka v jednom zo svojich rozhovorov.

Viac sa o Občianskom združení ROZTAVENÉ PUTÁ, o jeho cieľoch a činnosti, orgánoch, možnosti ako sa stať jeho členmi, dozviete v Stanovách OZ.