Pomáhajte s nami

Neviete ako? Sú rôzne spôsoby.  My sa už niekoľko rokov snažíme podať srdce na dlani formou finančných prostriedkov alebo materiálneho zabezpečenia tým, ktorí to potrebujú. Naše možnosti sú však obmedzené. Preto sa obraciame na vás všetkých, ľudí dobrej vôle, podporte nás v našej snahe.