Pomáhajte s nami

Už niekoľko rokov sa snažíme podať srdce na dlani formou finančných prostriedkov alebo materiálneho zabezpečenia tým, ktorí to potrebujú. Naše možnosti sú však obmedzené. Preto sa obraciame na vás všetkých, ľudí dobrej vôle, podporte nás v našej snahe. 

Ďakujeme za Vaše 2% (3%) z daní a za Vaše finančné príspevky. Spolu tak môžeme ešte viac a ešte lepšie realizovať naše ciele a naplánované projekty.