Som zamestnanec

 

 

Do 15.2.2022 požiadate svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

Následne požiadate zamestnávateľa o vystavenie tlačiva Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti_01-2021. Toto potvrdenie je veľmi dôležité, pretože sa prikladá k formuláru na darovanie 2 % z dane (Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby_RP).

Zamestnanec, ktorému  a má v rukách Potvrdenie o zaplatení dane, prípadne potvrdenie o odpracovaní dobrovoľníckych hodín, tak potrebuje vypísať ešte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2%. Termín odoslania týchto 2 prípadne 3 formulárov je 30. apríl 2022.
POZOR! Tieto formuláre je potrebné zaslať na Daňový úrad v mieste bydliska a NIE vybranej organizácii, ktorej chcete 2% darovať.

Údaje potrebné na poukázanie 2%

IČO/SID: 52115429
Právna forma: občianske združenie  
Obchodné meno/názov: ROZTAVENÉ PUTÁ
Ulica: Röntgenova  
Číslo: 1184/20  
PSČ:  851 01  
Obec: Bratislava – Petržalka