Chcem darovať 2 % z dane ako zamestnanec

Ako postupovať pri poukazovaní 2 % z dane zamestnanca, ktorý požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov (za ktorého odvádza daň zamestnávateľ).

 

Zamestnanec najneskôr do 15.2.2020 požiada svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

Následne zamestnanec požiada zamestnávateľa o vystavenie tlačiva Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti_01-2019. Toto potvrdenie je veľmi dôležité, pretože sa prikladá k formuláru na darovanie 2 % z dane (Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby_RP).

Zamestnanec, ktorému robí daňové priznanie zamestnávateľ a má v rukách Potvrdenie o zaplatení dane, prípadne potvrdenie
o odpracovaní dobrovoľníckych hodín, tak potrebuje vypísať ešte tlačivo – Vyhlásenie o poukázaní 2%. Termín odoslania týchto
2 prípadne 3 formulárov je 30. apríl 2020.
POZOR! Tieto formuláre je potrebné zaslať na Daňový úrad v mieste bydliska a NIE vybranej organizácii, ktorej chce 2% darovať.

Údaje, ktoré je potrebné uviesť, ak chcete podporiť naše OZ sú:
Názov:                 Roztavené putá
Právna forma:    Občianske združenie  
IČO:                      52115429
Ulica:                    Rontgenova 1184/20
Mesto:                  Bratislava – Petržalka
PSČ:                     851 01