Chcem darovať 2 % z dane ako fyzická osoba

Ako má postupovať pri poukázaní 2 % z dane fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie v roku 2020 (za rok 2019)

Fyzická osoba si zo Zoznamu prijímateľov 2 % z dane  vyberie jedného prijímateľa, ktorému chce poukázať 2 % zo zaplatenej dane, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3,00 €.

Vypočíta si 2 % zo zaplatenej dane.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby (typ A a typ B) sú predpripravené kolónky na poukázanie 2 % pre prijímateľa. Údaje, ktoré je potrebné uviesť, ak chcete podporiť naše OZ sú:

Názov:                 Roztavené putá
Právna forma:    Občianske združenie  
IČO:                      52115429
Ulica:                    Rontgenova 1184/20
Mesto:                  Bratislava – Petržalka
PSČ:                     851 01                

Riadne vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť v stanovenej lehote, za rok 2019 je to do 31.3.2020 na daňový úrad v mieste vášho bydliska. V tej istej lehote je potrebné aj zaplatiť daň z príjmov.