Som fyzická osoba

 

Ste zamestnaný, ale daňové priznanie si podávate sami – napr. ste mali súčasne viacerých zamestnávateľov, ste SZČO, vykonávate slobodné povolanie apod.?

Zo Zoznamu prijímateľov 2 % z dane  si vyberiete jedného prijímateľa, ktorému chcete poukázať 2 % zo zaplatenej dane, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3,00 €.

Vypočítate si 2 % zo zaplatenej dane.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby (typ A a typ B) sú predpripravené kolónky na poukázanie 2 % pre prijímateľa.

Údaje potrebné na poukázanie 2%

IČO/SID: 52115429
Právna forma: občianske združenie  
Obchodné meno/názov: ROZTAVENÉ PUTÁ
Ulica: Röntgenova  
Číslo: 1184/20  
PSČ:  851 01  
Obec: Bratislava – Petržalka

Daňové priznanie je potrebné doručiť v stanovenej lehote, a to do 31.03.nasledujúceho roku na daňový úrad v mieste vášho bydliska. V tej istej lehote je potrebné aj zaplatiť daň z príjmov.